Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       531 443 017

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


traktor na poluPrzedsiębiorstwo ALCOM Sp. z o.o. otrzymało pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup nowej maszyny budowlanej udzieloną przez Lokalną Grupę Działania „Szlakiem Granitu”
Zakup nowej maszyny umożliwi poszerzenie oferty świadczonych usług oraz spowoduje utworzenie nowego miejsca pracy.
Poprzez zastosowaną technologię kupiona koparka gąsienicowa, w ramach realizowanego projektu objętego wsparciem finansowym, charakteryzuje się dużą zwrotnością oraz stabilnością podczas wykonywanych prac w terenie trudno dostępnym.

Pomoc została przyznana w ramach Działania 19 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na operację o nazwie:

Rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego innowacyjności i poziomu zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznej maszyny

Celem operacji jest rozwój firmy poprzez zakup specjalistycznej maszyny budowlanej a przewidywanym wynikiem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa ALCOM Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty sprzedażowej co możliwe będzie dzięki zakupowi nowoczesnej maszyny budowlanej i zwiększenie poziomu zatrudnienia.

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu"

jako organizacja społeczna została powołana przez siedem gmin z czego dwie gminy Kostomłoty i Udanin są z powiatu średzkiego, a pięć gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica i Żarów
LGD „Szlakiem Granitu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oferuje wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
  • podejmowanie działalności gospodarczej;
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów
  • rozwijanie działalności gospodarczej;
 • w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie;
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
  • w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
  • w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
  • w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych,
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

docksiega-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020.pdf